efactures

Notícies

Notícies >> La Generalitat de Catalunya aposta de forma decidida per l’ús de la eFactura

La Generalitat de Catalunya aposta de forma decidida per l’ús de la eFactura

La factura electrònica és una eina que millora l'eficiència i la productivitat a tot tipus d'empreses i d'institucions i, en conseqüència, millora la seva competitivitat.
Algunes estimacions diuen que, a Catalunya, s'emeten al voltant de 1.000 milions de factures anuals, i que la facturació electrònica significaria un estalvi d'uns 3.000 milions d'euros.

El passat 30 de desembre de 2011 es va publicar al DOGC la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de Simplificació i millorament de la regulació normativa que formava part del paquet anomenat Lleis Òmnibus. En aquest document, podem llegir amb el títol Foment de la facturació electrònica, la següent disposició:

"Amb l'objectiu de fer plenament efectives les determinacions de la Llei 29/2010,
del 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, les entitats
del sector públic de Catalunya han de promoure l'ús de la factura electrònica com
a condició d'execució dels contractes del sector públic".

La disposició addicional quarta diu:

Amb l'objectiu de fer plenament efectives les determinacions de la Llei 29/2010,
del 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, les entitats
del sector públic de Catalunya han de promoure l'ús de la factura electrònica com
a condició d'execució dels contractes del sector públic.

 

Àrea Privada
  • Segueix-nos a:
  • Facebook
  • Linkedin
  • Twitter

Twitter

veure +

PIMEC - Viladomat, 174, 08015 Barcelona - Tel. 902 496 450 - info@pimec.org